POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  1.1. Administrator – Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326), Aleje Jerozolimskie
  160.
  1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
  fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
  tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz
  informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE.
  1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
  https://www.burzamozgow.com
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej
  albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
  1.7. Program – prowadzony przez Administratora program edukacyjny #BurzaMózgów.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
  w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także
  informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe
  zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania
  z Serwisu przez Użytkownika.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
  KORZYSTANIE Z SERWISU
  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
  identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych
  podobnych technologii), w tym niebędących zalogowanymi Użytkownikami, przetwarzane
  są przez Administratora:
  3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana
  Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną
  przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
  3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną
  przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich
  preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
  3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach
  systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
  chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które
  dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
  Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych
  ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych,
  administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego
  oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym
  zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  REJESTRACJA W SERWISIE
  3.3. Serwis posiada część dostępną tylko dla zarejestrowanych Użytkowników (pod adresem
  https://www.burzamózgów.com). Jest ona przeznaczona dla nauczycieli zaangażowanych
  w realizację Programu. Umożliwia ona wykorzystywanie dodatkowych funkcji Serwisu.
  Do utworzenia kont w Serwisie wykorzystywane są dane osobowe Nauczycieli Liderów
  podawane podczas zgłaszania szkoły do udziału w Programie. Inne osoby chcące dokonać
  rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia konta.
  Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi
  konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
  3.4. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.4.1. w celu realizacji Programu. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
  realizacji działań statutowych Administratora, w tym w szczególności w zakresie
  wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego oraz wspierania rozwoju
  społeczeństwa informacyjnego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  3.4.2. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie
  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie –
  podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3.4.3. w celu obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na obronie ewentualnych roszczeń.
  3.5. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym
  ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie
  pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
  SUBSKRYBCJA LISTY MAILINGOWEJ
  3.6. Administrator umożliwia Użytkownikom zapisanie się na listę mailingową – dotyczącą
  informacji o działaniach statutowych Administratora. W tym celu wykorzystywane będą
  podane przez Użytkownika dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail,
  województwa, oraz programu, w którym bierze udział.
  3.7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania mailingu. Niepodanie
  danych wiąże się z niemożliwością przesłania mailingu.
  3.8. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.8.1. w celu wysyłki informacji o działaniach statutowych Administratora – podstawą
  prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3.8.2. w celu obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na obronie ewentualnych roszczeń.
  PUBLIKACJA WIZERUNKU
  3.9. Administrator umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom publikowanie zdjęć w Serwisie.
  Zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia z jego wizerunkiem w Serwisie nie jest
  wymagane. Jeżeli jednak Użytkownik zamieści zdjęcie ze swoim wizerunkiem, wizerunek
  ten będzie przetwarzany w celu publikacji zdjęcia – podstawą prawną przetwarzania jest
  zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  SKŁADANIE WNIOSKÓW
  3.10. Serwis służy również do prowadzenia rekrutacji szkół do udziału w Programie. Dane
  osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym w celu rozstrzygnięcia rekrutacji oraz
  realizacji Programu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora, którym jest realizacja jego działań statutowych, w tym w szczególności
  w zakresie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego oraz wspierania
  rozwoju społeczeństwa informacyjnego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania (art. 6 ust.
  1 lit. f RODO).
  ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY
  3.11. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Zamieszczenie
  komentarza przez niezarejestrowanego Użytkownika wymaga podania przez niego tylko
  imienia. Podanie imienia jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
  zamieszczenia komentarza. Imię oraz ewentualne dane osobowe podane w treści
  komentarza będą widoczne publicznie dla wszystkich Użytkowników.
  W przypadku komentarzy dodawanych przez zarejestrowanych Użytkowników przy treści
  komentarza znajdzie się imię, nazwisko i zdjęcie takiego Użytkownika (o ile zostało przez
  niego dodane).
  3.12. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.12.1. w celu publikacji komentarza w ramach funkcjonalności udostępnianych przez
  Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
  do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.12.2. w celu moderacji komentarza (w tym eliminacji spamu) oraz oznaczenia osoby
  zamieszczającej upubliczniony komentarz – wówczas podstawą prawną
  przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników
  komentarzy i ich upublicznianiu.
  FORMULARZ KONTAKTOWY
  3.13. Administrator zapewnia zarejestrowanym Użytkownikom możliwość skontaktowania się
  z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie
  z formularza nie wymaga podania Danych osobowych. Użytkownik może jednak podać
  dodatkowe dane w celu obsługi zapytania. Podanie takich danych jest dobrowolne.
  3.14. W przypadku skorzystania przez zarejestrowanego Użytkownika z formularza
  kontaktowego jego Dane osobowe są przetwarzane:
  3.14.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
  udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
  przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną
  przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3.14.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na prowadzeniu analiz zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za
  pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
  4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
  Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube,
  Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem
  profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora
  i promowania różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania Danych
  osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej działalności.
 5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
  5.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
  Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej –
  np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez
  niego czynności. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim
  w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy
  jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego
  rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje
  lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu
  końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w
  Serwisie obejmują:
  5.1.1. plik cookie o nazwie „PHPSESSID”. Przechowuje informacje o wizytach
  w Serwisie, umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji Serwisu, jest
  odpowiedzialny za możliwość logowania do systemu oraz zabezpiecza przed
  nieautoryzowanym logowaniem do systemu. Przechowywany jest przez czas trwania
  sesji. Generowany jest indywidualnie dla każdego użytkownika
  w momencie logowania (tworzenia sesji użytkownika);
  5.1.2. plik cookie o nazwie „login_frontend”. Służy do przechowania ID sesji
  zalogowanego Użytkownika. Za pomocą tego pliku Użytkownik może korzystać
  z funkcji systemu po zalogowaniu. Wygaśnięcie ważności tego pliku cookie
  powoduje wylogowanie z systemu. Przechowywany jest przez czas trwania sesji.
  5.1.3. plik cookie o nazwie „fvpphomepage” służy utrzymaniu aktywnej sesji Użytkownika
  po zalogowaniu.
 6. NARZĘDZIA I PLIKI COOKIE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW
  ADMINISTRATORA
  6.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane
  dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje
  na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć
  w polityce prywatności danego partnera.
  GOOGLE ANALYTICS
  6.2. Pliki cookie Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy
  sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów
  dotyczących funkcjonowania Serwisu.
  Są to pliki cookie o nazwach:
  6.2.1.„ga” – odpowiedzialny za gromadzenie informacji statystycznych na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników, 6.2.2.„_gid” – odpowiedzialny za gromadzenie i aktualizowanie unikalnych wskaźników dla każdej odwiedzonej przez Użytkownika podstrony, 6.2.3.„_gat_gtag_UA(…)” – wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań
  w odniesieniu do własnych serwerów.
  Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych
  informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o:
  6.2.4.zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod
  linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners,
  6.2.5.plikach cookies stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=pl.
  HOTJAR
  6.3. HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności
  Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez
  anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie.
  Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat
  danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania
  Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy. Wykorzystuje ono
  pliki cookie o nazwach “hj(…)” – zbierające dane telemetryczne, które są rejestrowane dla
  systemu HotJar.
  Szczegółowe informacje o:
  ● zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod
  linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy,
  ● plikach cookie stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
  https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.
 7. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
  7.1. Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym
  uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania
  zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  7.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookie, których stosowanie jest
  niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia
  treści).
  7.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie możliwe jest za pośrednictwem ustawień
  przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  7.3.1.Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
  7.3.2.Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  7.3.3.Google Chrome:
  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  7.3.4.Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  7.3.5.Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.
  7.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień
  prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych
  pod poniższymi linkami:
  7.4.1.http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  7.4.2.http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.
 8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Dane
  osobowe zarejestrowanych Użytkowników będą przechowywane przez okres:
  8.1.1.do zakończenia Programu – dane przetwarzane w celu realizacji Programu,
  8.1.2.przez okres 6 lat od dnia wycofania zgody – w przypadku wyrażenia zgody na
  przesyłanie informacji o działaniach statutowych Administratora.
  8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
  roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać
  tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane
  lub anonimizowane.
 9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
  wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  9.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można
  tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie
  zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
  wycofaniem. Wycofania zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres:
  dpofundacja@orange.com.
  9.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
  marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym
  interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
  Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych
  i statystycznych).
 10. ODBIORCY DANYCH
  10.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane dostawcom odpowiedzialnym
  za obsługę systemów informatycznych – Fundacji Gerere, z siedzibą w Warszawie (02-032)
  przy ul. Filtrowej 75/19 i Great Interactive Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-246) przy
  ul. Porcelanowej 23B. Dostawcy Ci przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do
  utrzymania i obsługi Serwisu. Dane osobowe są im przekazywane w chwili ich podania
  przez Użytkownika w Serwisie. Dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom
  współpracującym z Administratorem przy realizacji programu.
  10.2. Podane przez zarejestrowanego Użytkownika jego dane osobowe w zakresie imienia,
  nazwiska, stanowiska i wizerunku będą dostępne dla wszystkich internautów. Dane
  w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu są dostępne tylko dla innych zarejestrowanych
  Użytkowników.
  10.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
  Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
  takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa.
 11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  11.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
  różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
  przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
  odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,
  w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
  dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
  osobowych;
  11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
  nadzorczy;
  11.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi
  w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji
  Europejskiej.
  11.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG
  na etapie ich zbierania.
 12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe
  przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim,
  że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
  niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by
  wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez
  uprawnionych pracowników i współpracowników.
  12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
  bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
  Administratora.
  12.3. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany
  protokół https).
 13. DANE KONTAKTOWE
  13.1. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres e-mail fundacja@orange.com lub adres
  korespondencyjny Fundacja Orange, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
  13.2. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
  poprzez e-mail dpofundacja@orange.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
  danych osobowych.
 14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  14.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  14.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 21.11.2018 r.